Privacy Policy

Wie we zijn

Eigenheimer Bed & Breakfast, gevestigd aan de Stationsstraat 41-43, 6369 VH, te Simpelveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stationsstraat 41-43
6369 VH Simpelveld
Nederland

info@bbeigenheimer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eigenheimer Bed & Breakfast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ID-kaart of paspoortnummer (i.v.m. toeristenbelasting)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbeigenheimer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eigenheimer Bed & Breakfast verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Eigenheimer Bed & Breakfast neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eigenheimer Bed & Breakfast) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eigenheimer Bed & Breakfast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens  > 5 jaar bewaartermijn > Belastingdienst
 • Personalia  > 5 jaar bewaartermijn > Belastingdienst
 • Adres  > 5 jaar bewaartermijn > Belastingdienst
 • Contactformulier > 5 jaar bewaartermijn > Onderhouden van communicatie
 • Beveiligingslogs > 60 dagen bewaartermijn > Back-up doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Eigenheimer Bed & Breakfast verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Eigenheimer Bed & Breakfast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Payment Service provider: om betalingen via de webshop te ontvangen
 • MailChimp: We sturen je alleen nieuwsbrieven als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Social media: Bij het delen van producten via social media kanalen, hiervoor gelden de privacy regels van de desbetreffende dienst.

We accepteren betalingen via Mollie.

Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan Mollie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eigenheimer Bed & Breakfast gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Inloggen op de website

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Analytics

De website & webshop maakt gebruik van Google Analytics. Het delen van informatie is uitgezet, IP-adressen worden geanonimiseerd en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming.

Persoonsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Eigenheimer Bed & Breakfast en  heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bbeigenheimer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Eigenheimer Bed & Breakfast wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eigenheimer Bed & Breakfast neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bbeigenheimer.nl.